Περισσότερες λεπτομέρειες στην Αναζήτηση Υπεραγορών.

Υγιεινή διατροφή:

Προωθούµε την υγιεινή διατροφή.

Βελτιώνουµε συνεχώς την ποιότητα των φρέσκων προϊόντων και εµπλουτίζουµε τις σχετικές κατηγορίες τροφίµων µας, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύουµε το προσωπικό και τους πελάτες µας να ακολουθούν υγιεινότερη διατροφή.

Περιβάλλον:

Νοιαζόµαστε για το περιβάλλον.

Ακολουθούµε όλες τις διαδικασίες ανακύκλωσης, προσπαθώντας συνεχώς για την εξοικονόµηση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα οργανώνουµε και πραγµατοποιούµε εκστρατείες κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Ακόµη, µειώνουµε στο ελάχιστο τη χρήση νερού και τα απόβλητα τροφίµων.

Κοινότητα:

Μια από τις κύριες δραστηριότητές µας είναι η ενεργή

υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και πλήθους άλλων κοινωνικών οµάδων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από στοχευµένες εκστρατείες, φιλανθρωπικές δραστηριότητες και εθελοντισµό, παρέχοντας χέρι βοήθειας σε εκείνους που το χρειάζονται.

Οι άνθρωποί μας:

Πιστεύουµε ότι οι άνθρωποι κάνουν την πραγµατική διαφορά. Βασιζόµαστε στους ανθρώπους µας για να προσφέρουµε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες µας, γι’ αυτό και καταβάλουµε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη διατήρηση του αισθήµατος ικανοποίησης του προσωπικού µας, ως επίσης και για την περαιτέρω ανάπτυξη των προσόντων και της εκπαίδευσής τους µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης και σχεδίων κινήτρων.

Λεωφόρος Ελλάδος 1
8020 Πάφος, Κύπρος

+357 26 936 600

[email protected]